ΝΕ Παραθετικά

Να συμπληρώσετε τα κενά με το κατάλληλο από τα παραθετικά που σας δίνονται. 

Ranking
Position Player
1Laura17,374