ΝΕ Παραθετικά - Υπερθετικός

Να τοποθετήσετε τα επίθετα στον υπερθετικό βαθμό (μονολεκτικό τύπο).

Ranking
Position Player
1Laura17,785