ΝΕ Παραθετικά - Υπερθετικός

Να τοποθετήσετε τα επίθετα στον υπερθετικό βαθμό (μονολεκτικό τύπο).

Ranking
Position Participant
1Laura17,785