ΝΕ Παραθετικά - Υπερθετικός με προθέσεις

Να σχηματίσετε τον υπερθετικό βαθμό των επιθέτων χρησιμοποιώντας ως α' συνθετικό της λέξη στην παρένθεση:
π.χ. (τρις +) ένδοξος → τρισένδοξος

Ranking
Position Participant
1tenekes88,956
2Laura80,596
3ilias200769,332
4Αντώνης68,731