ΝΕ Παραθετικά - Συγκριτικός

Να τοποθετήσετε τα επίθετα στον συγκριτικό βαθμό (μονολεκτικός τύπος).

Ranking
Position Player
1Laura27,313