ΝΕ παραγωγή επιρρημάτων

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με το κατάλληλο επίρρημα.

Ranking
Position Player
1iwanna4433,793