ΝΕ Μορφές επιρρηματικών προσδιορισμών

Να αναγνωρίσετε τη μορφή του επιρρηματικού προσδιορισμού.

Ranking
Position Participant
1Elena68,951
2george67,006
3Διαβαστερούλης65,602
4Αντώνης60,939
5eirini43,532