ΝΕ επιρρηματικοί - εμπρόθετοι

Να ξεχωρίσετε τους εμπρόθετους επιρρηματικούς προσδιορισμούς από τα αντικείμενα στις παρακάτω προτάσεις. 

Will you be the first with a medal?