ΝΕ Επιρρήματα σε -α και σε -ως

Να επιλέξετε το κατάλληλο επίρρημα σε -α ή σε -ως για την κάθε πρόταση.

Ranking
Position Participant
1iwanna4475,317