ΝΕ Είδος επιρρηματικών προσδιορισμών

Να αναγνωρίσετε την επιρρηματική σχέση που εκφράζουν οι προσδιορισμοί στις προτάσεις που σας δίνονται. 

Ranking
Position Participant
1george74,267
2Αντώνης73,727
3Διαβαστερούλης64,476