ΝΕ Β' όρος σύγκρισης

Να εντοπίσετε τον β' όρο σύγκρισης στις προτάσεις. 

Will you be the first with a medal?