Saugumas internete

Pasitikrinkite, ką sužinojote skyrelyje „Saugumas internete“. Kad galėtumėte palyginti savo rezultatus su kitų ir stebėti savo pažangą, prašytume prisijungti prie testo su savo vardu ar slapyvardžiu. Dėkojame ir linkime sėkmės! Beje, testą galite atlikti tiek kartų, kiek pageidaujate.