Λεξιλόγιο Αρχαίων Β12

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με την κατάλληλη ομόρριζη της λέξης "τέλος".

Ranking
Position Participant
1Dimitris2,213