Λεξιλόγιο Αρχαίων Α17

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με τις ομόρριζες του ουσιαστικού "σάρξ".

Will you be the first with a medal?