Λεξιλόγιο Αρχαίων Α15

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με τα ομόρριζα του ρήματος "φύω".

Will you be the first with a medal?