Λεξιλόγιο Αρχαίων Α14

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με τα ομόρριζα του ἄρχω

Will you be the first with a medal?