Λεξιλογικές ασκήσεις ΒΓ3

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με την κατάλληλη από τις λέξεις που σας δίνονται.

Will you be the first with a medal?