Λεξιλογικές ασκήσεις ΒΓ2

Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με την κατάλληλη από τις λέξεις που σας δίνονται.

Will you be the first with a medal?