Λεξιλογικές ασκήσεις ΒΓ1

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με την κατάλληλη λέξη από αυτές που σας δίνονται. 

Ranking
Position Player
1ΒΑΣΙΛΙΚΗ87,308