Κανόνες τονισμού

Διάλεξε τον σωστό τόνο για τις λέξεις της Αρχαίας Ελληνικής.

Will you be the first with a medal?