इयत्ता तिसरी प्रज्ञाशोध परीक्षा गणित ऑनलाइन टेस्ट

इयत्ता तिसरी प्रज्ञाशोध परीक्षा गणित ऑनलाइन टेस्ट

निर्मिती: रवि भापकर ,उपा.जि.प.प्राथ .शाळा पारेवाडी ता.जामखेड जिल्हा अहमदनगर

Ranking
Position Player
1SHASHIKANT27,900
2SONU26,555
3ravibhapkar26,221
4sachin sambhaji patil25,915
5saish bhagwat25,809
6samikha shekhar kulkarni25,488
7Shakil Nadaf24,949
8satishwarat75@gmail.com522,521
9siddharth20,827
10janhavi vinod bharsakle19,159
11Balasaheb Barwekar18,669
12Chandrakant Navale17,524
13Dnyaneshwae Devkate17,082
14Saudagar16,954
15Nitin16,821
16kumatkar15,943
17ishwar15,274
18Mangesh9114,228
19Ram Kale12,970