Ι.Δ.8 Η οριστική απομάκρυνση της Περσικής επίθεσης

Να επιλέξετε την κατάλληλη από τις επιλογές που σας δίνονται.

Will you be the first with a medal?