Ι.Δ.7 Πέρσες και Έλληνες

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με την κατάλληλη από τις επιλογές που σας δίνονται.

Will you be the first with a medal?