Ι.Δ.2 Η πόλη-κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος

Να επιλέξετε την κατάλληλη από τις επιλογές που σας δίνονται.

Will you be the first with a medal?