הערכה לעומת אבחון: מה ההבדל ביניהם?

הערכה ואבחון אינם זהים.אם כך, מה הם ההבדלים בין הערכה ואבחון בחינוך?במאמר זה נציג את שני המושגים, ונסקור את ההבדל ביניהם.

Assessment vs Evaluation difference

תתחילו לעבוד בעזרת Easy LMS

בקשת הדגמה חינםאוהתחלת גרסת ניסיון חינם

מהי הערכה?

מה ההגדרה של הערכה בחינוך? הערכה היא התהליך השיטתי של תיעוד ושימוש בנתונים אמפיריים על הידע, המיומנויות, העמדות והאמונות. על ידי הערכה, המורים מנסים לשפר את הלמידה של התלמידים. זוהי הגדרה קצרה של הערכה. לקריאה נוספת על הערכה בקישור כאן.

מה זה אבחון?

מה ההגדרה של אבחון בחינוך? אבחון מתמקד בציונים ועשוי לשקף רכיבים בכיתה מלבד תוכן הקורס ורמת השליטה בחומר. אבחון הוא סקירה סופית על ההוראה שלך לאמוד את האיכות. משמעות הדבר היא השאלה העיקרית שנשאלת: "מה נלמד?". לבסוף, אבחון הוא שיפוטי.

דוגמה:

אתה מכשיר פרח.

אבחון: "הפרח סגול וקצר מדי ואין לו מספיק עלים".

אבחון הוא שיפוטי

הערכה: "אני אתן לפרח מעט מים כדי לשפר את צמיחתו".

הערכה מגדילה את האיכות

הקשר בין הערכה ואבחון

מלבד ההבדלים, יש גם כמה קווי דמיון בין הערכה לאבחון. שניהם דורשים קריטריונים, אמצעים והם מבוססי ראיות.

אז מה ההבדל?

 

הערכה

אבחון

מתמשכת

מספק סגירה

משפרת איכות

איכות שיפוטית

ייחודית

חל על סטנדרטים

ללא ציון

עם ציון

מעניק משוב

מראה מחסור

מונחה תהליך

מונחה מוצר

קריאה נוספת על הערכה לעומת מבחן.

קישורים שימושיים

University of Nebraska-Lincoln

שאלות נפוצות

✔️ מהי הערכה?
הערכה היא התהליך השיטתי של תיעוד ושימוש בנתונים אמפיריים על הידע, המיומנויות, העמדות והאמונות.

✔️ מה זה אבחון?
אבחון מתמקד בציונים ועשוי לשקף רכיבים בכיתה מלבד תוכן הקורס ורמת השליטה בחומר.

✔️ מה הקשר בין הערכה לאבחון?
שניהם דורשים קריטריונים, אמצעים והם מבוססי ראיות.

תתחילו לעבוד בעזרת Easy LMS

בקשת הדגמה חינםאוהתחלת גרסת ניסיון חינם