הערכה בכיתה: כיצד הערכה משפרת את הלמידה

הערכות נועדו לבדוק אם המטרות עומדות בצרכי ההוראה. הערכות בכיתה הן דבר הכרחי, משום שמורים רבים מפתחים באופן חלקי את ההוראה שלהם. במאמר זה נדבר על חשיבות ההערכות בכיתה וכיצד הן יכולות לשפר את הלמידה.

Assessment in the classroom

תתחילו לעבוד בעזרת Easy LMS

בקשת הדגמה חינםאוהתחלת גרסת ניסיון חינם

חשיבותה של הערכה בכיתה

"שיפור" מילת מפתח כאשר מדברים על הערכה בכיתה. הערכה חשובה לפיתוח ההוראה. עם זאת, לעיתים מורים משתמשים בהערכות בדרך לא נכונה. ההערכות הן על שיפור עם זאת, זה לא אותו דבר כמו אבחון. הערכה היא על הצגת החסרונות והיא שיפוטית, בעוד אבחון הוא על מתן משוב וזה חיובי. קראו עוד על ההבדלים בין הערכה ואבחון.

תלמיד לומד במשך שבוע שלם למבחן. כאשר הוא עושה את הבחינה, המבחן הוא על חומר שונה ממה שנלמד. זה מראה כי ההוראה לא עמדה במטרותיה. כאשר בעיה כזו מתרחשת לאחר שנעשתה ההערכה, הגיע הזמן לפתור בעיה זו. הערכה היא תהליך מתמשך במהלך ההוראה.

כאשר מתבצעת הערכה בכיתה, התלמידים לא יופתעו עוד, כי ההוראה עומדת בצורכיהם. ההוראה והלמידה חייבות להיות משמעותיות עונות על הצרכים של קהילות מסוימות.

סוגי כלי הערכה בכיתה

יש סוגים שונים של הערכה. הסוגים הנפוצים ביותר של הערכה הם הערכה מעצבת ומסכמת.

הערכה מעצבת מתבצעת בתחילת ההוראה. זה נותן משוב היוצר את נקודות החוזק והחולשות של ההוראה, כך ניתן לדעת איפה לשפר יותר. הערכה סופית מתבצעת כאשר ההוראה מיושמת. הערכת הסיכום נועדה להעריך את המידה שבה הגיעו התוצאות החשובות ביותר בסוף ההוראה.  

סיכום

הערכה בכיתה היא באמת חשובה. עם הערכה שונה, המורה יכול להעריך בתהליך מתמשך במטרה לספק משוב לפיתוח הוראה טובה יותר.

קראו עוד על חשיבות ההערכה בחינוך.

קישורים שימושיים

The National Academies Press
LearnAlberta

תתחילו לעבוד בעזרת Easy LMS

בקשת הדגמה חינםאוהתחלת גרסת ניסיון חינם