יוצר מבחנים ובחנים אמריקאים עם שאלות רב ברירה

יצירת מבחן אמריקאי עם שאלות רב ברירה אישי. אנו מציעים 6 סוגים שונים של שאלות רב ברירה כולל שאלות רב ברירה עם תמונות. המבחנים שלנו כוללים את המאפיינים הבאים.

סוגי שאלות רב ברירה

 • שאלות רב ברירה עם עד 10 תשובות

Multiple choice 10 answers

 • שאלות נכון / לא נכון (שאלות רב ברירה עם רק 2 תשובות)

Yes-No questions

 • שאלות רב ברירה עם תמונה לצד השאלה

Multiple choice with an image next to the question

 • שאלות עם תשובות הכוללות טקסט & תמונות קטנות

Questions with answers that include text and small images

 • תשובות עם תמונות גדולות וטקסט קצר

Questions with answers that include big images and little text

 • תשובות הכוללות תמונה בלבד

Image answers only

הגדרות מבחן אמריקאי עם שאלות רב ברירה

 • התאמה אישית של מראה ואווירת המבחן
 • התאמה אישית של הגדרות מדיה חברתית
 • הגדרת זמן למבחן
 • הגדרת מספר פעמים מקסימלי למבחן
 • הגדרת קטגוריות לתוצאות
 • הגדרת פרטי משתמש חובה / אופציונלי
 • תעודת PDF אוטומטית
 • ניהול חשבון מתקדם
 • הטמעת מבחן אמריקאי עם שאלות רב ברירה באתר אישי
 • נתונים סטטיסטיים מלאים אודות המשתמשים

התחלת גרסת ניסיון  הדגמה חינם