יוצר מבחנים ובחנים אמריקאים עם שאלות רב ברירה

יצירת מבחן אמריקאי עם שאלות רב ברירה אישי. אנו מציעים 6 סוגים שונים של שאלות רב ברירה כולל שאלות רב ברירה עם תמונות. המבחנים שלנו כוללים את המאפיינים הבאים.

התחלת עבודה עם Easy LMS

בקשת הדגמה חינםאוגרסת ניסיון חינם

סוגי שאלות רב ברירה

 • שאלות רב ברירה עם עד 10 תשובות

Multiple choice 10 answers

 • שאלות נכון / לא נכון (שאלות רב ברירה עם רק 2 תשובות)

Yes-No questions

 • שאלות רב ברירה עם תמונה לצד השאלה

Multiple choice with an image next to the question

 • שאלות עם תשובות הכוללות טקסט & תמונות קטנות

Questions with answers that include text and small images

 • תשובות עם תמונות גדולות וטקסט קצר

Questions with answers that include big images and little text

 • תשובות הכוללות תמונה בלבד

Image answers only

הגדרות מבחן אמריקאי עם שאלות רב ברירה

 • התאמה אישית של מראה ואווירת המבחן
 • התאמה אישית של הגדרות מדיה חברתית
 • הגדרת זמן למבחן
 • הגדרת מספר פעמים מקסימלי למבחן
 • הגדרת קטגוריות לתוצאות
 • הגדרת פרטי משתמש חובה / אופציונלי
 • תעודת PDF אוטומטית
 • ניהול חשבון מתקדם
 • הטמעת מבחן אמריקאי עם שאלות רב ברירה באתר אישי
 • נתונים סטטיסטיים מלאים אודות המשתמשים

התחלת גרסת ניסיון  הדגמה חינם

התחלת עבודה עם Easy LMS

בקשת הדגמה חינםאוגרסת ניסיון חינם