Ετυμολογικά Β5.2

Να χρησιμοποιήσετε τα συνθετικά που σας δίνονται για να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις της Νέας Ελληνικής.

Ranking
Position Participant
1Laura21,869
2Ektoras17,631