Ετυμολογικά Β12

Να σχηματίσετε με τα συνθετικά που σας δίνονται νόθα σύνθετα.

Will you be the first with a medal?