Ετυμολογικά Α12

Να κατατάξετε τις λέξεις στην κατηγορία που ανήκουν.

Will you be the first with a medal?