ESIC Pharmacist Exam Question Paper MCQ - 3

Ranking
Position Participant
1Piyu29,868
2Taufik28,258
3Anil mehta28,077
4Naveed Ahmad 27,461
5Kani27,040
6malkam 26,380
7GGudaghe25,983
8B25,452
9bittu25,040
10santhoshkumar24,697
11Omsai23,033
12Akansha22,204
13Markam21,345
14sandhya20,573
15Vinay19,108
16Gajanand 17,270
17fasil basha16,924
18Shaan15,933
19gopishah15,429
20Nayan199414,388