Υποκείμενο

Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τα υποκείμενα.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1FaySg87.302
2george86.978
3filaretos85.303
4Εγώ84.206
5Laura83.358
6Διαβαστερούλης82.042
7Armaos79.920
8GGCAT79.244
9Παναγιωτης65.184