Υπ-Αντ-Κατ-Άμεσο-Έμμεσο Αρχαία Ελληνικά

Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους όρους των προτάσεων.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1pagiatakh74.711
2Παναγιώτα71.825
3Lkjam63.015
4Laura62.453
5desp59.687
6iwanna4452.571