υγρόληκτα

Να τοποθετήσετε τα ουσιαστικά στην πτώση που ζητείται.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1iwanna4484.545
2Maria81.320
3Lkjam78.093
4Laura56.099