Παρατακτική-Υποτακτική σύνδεση - Αρχαία Ελληνικά

Να επιλέξετε τον τρόπο της σύνδεσης στις προτάσεις που ακολουθούν.

Θα είστε ο πρώτος που θα κερδίσει ένα μετάλλιο;