Παρατακτική-Υποτακτική σύνδεση - Αρχαία Ελληνικά

Να επιλέξετε τον τρόπο της σύνδεσης στις προτάσεις που ακολουθούν.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1FaySg54,249