Ουρανικόληκτα γ' κλίσης

Να τοποθετήσετε τα ουσιαστικά στην πτώση που σας ζητιέται. 

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1iwanna4479.798
2Lkjam75.539
3Diomedes69.871
4FaySg46.199
5aliki35.165