Ουρανικόληκτα γ' κλίσης

Να τοποθετήσετε τα ουσιαστικά στην πτώση που σας ζητιέται. 

Κατάταξη
Θέση Παίχτης
1iwanna4479.798