ουδέτερα γ᾽κλίσης

Να τοποθετήσετε τα ουσιαστικά στην πτώση που ζητείται.

Κατάταξη
Θέση Παίχτης
1Laura65.539