οδοντικόληκτα (καρακτ. ντ)

Να τοποθετήσετε τα ουσιαστικά στην πτώση που ζητείται. 

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Τα αρχαία είναι τρέλα!95.415
2iwanna4486.699
3xrusaki84.911
4Just84.157
5taylor80.897
6Laura80.134
7Lkjam79.257
8Diomedes77.874
9FaySg72.360
10Εγώ71.721
11tenekes68.207