οδοντικόληκτα (καρακτ. ντ)

Να τοποθετήσετε τα ουσιαστικά στην πτώση που ζητείται. 

Κατάταξη
Θέση Παίχτης
1Laura80.134