οδοντικόληκτα (καρακτ. ντ)

Να τοποθετήσετε τα ουσιαστικά στην πτώση που ζητείται. 

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1iwanna4486.699
2Laura80.134
3Lkjam79.257
4Diomedes77.874
5FaySg72.360
6Εγώ71.721