οδοντικόληκτα (καρακτ. ντ)

Να τοποθετήσετε τα ουσιαστικά στην πτώση που ζητείται. 

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Τα αρχαία είναι τρέλα!95,415
2iwanna4486,699
3xrusaki84,911
4Just84,157
5taylor80,897
6Laura80,134
7Lkjam79,257
8Diomedes77,874
9FaySg72,360
10Εγώ71,721
11tenekes68,207