Οδοντικόληκτα (χαρακτ. τ)

Να τοποθετήσετε τα ουσιαστικά στην πτώση που σας ζητείται. 

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1iwanna4476.927
2Lkjam60.047