Οδοντικόληκτα (χαρακτ. τ)

Να τοποθετήσετε τα ουσιαστικά στην πτώση που σας ζητείται. 

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Εγώ83.458
2iwanna4476.927
3FaySg61.410
4Diomedes60.093
5Lkjam60.047