Οδοντικόληκτα (χαρακτ. δ)

Να τοποθετήσετε τα ουσιαστικά στην πτώση που σας ζητείται. 

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1iwanna4478.103
2Lkjam75.654