Οδοντικόληκτα (χαρακτ. δ)

Να τοποθετήσετε τα ουσιαστικά στην πτώση που σας ζητείται. 

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Εγώ84.005
2iwanna4478.103
3Lkjam75.654
4Diomedes69.680
5FaySg56.094