Οδοντικόληκτα (χαρακτ. δ)

Να τοποθετήσετε τα ουσιαστικά στην πτώση που σας ζητείται. 

Θα είστε ο πρώτος που θα κερδίσει ένα μετάλλιο;