Λεξιλόγιο Αρχαίων Β7

Να συμπληρώσετε τα κενά με την κατάλληλη λέξη από αυτές που σας δίνονται.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Nikole02777.221
2tenekes71.516
3Dimitris3.268