Λεξιλόγιο Αρχαίων Β5

Να επιλέξετε την κατάλληλη λέξη για τη συμπλήρωση των κενών στις προτάσεις που σας δίνονται.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1george70.339
2Laura67.421
3matthew2861.550
4Dimitris23.311