Λεξιλόγιο Αρχαίων Β5

Να επιλέξετε την κατάλληλη λέξη για τη συμπλήρωση των κενών στις προτάσεις που σας δίνονται.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1iwanna4484.030
2george70.339
3Laura67.421
4matthew2861.550
5Dimitris23.311