Λεξιλόγιο Αρχαίων Β5

Να επιλέξετε την κατάλληλη λέξη για τη συμπλήρωση των κενών στις προτάσεις που σας δίνονται.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Laura67.421
2matthew2861.550
3Dimitris23.311