Λεξιλόγιο Αρχαίων Β11

Να συμπληρώσετε τα κενά με την κατάλληλη από τις λέξεις του πίνακα. 

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1pagiatakh70.471
2iwanna4462.287
3Dimitris36.257