Λεξιλόγιο Αρχαίων Α6

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με την κατάλληλη λέξη από αυτές που σας δίνονται. 

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Plaka29,761
2Vogiaboy27,234
3iason1325,885
4george19,976
5Dimitris303