Λεξιλόγιο Αρχαίων Α6

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με την κατάλληλη λέξη από αυτές που σας δίνονται. 

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Plaka29.761
2Vogiaboy27.234
3iason1325.885
4george19.976
5Dimitris303