Λεξιλόγιο Αρχαίων Α5

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με την κατάλληλη λέξη από αυτές που σας δίνονται.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Vogiaboy36.808
2george22.559
3κων/να 12.493
4Dimitris4.527