Λεξιλόγιο Αρχαίων Α5

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με την κατάλληλη λέξη από αυτές που σας δίνονται.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Νικόλας38,373
2Plaka37,845
3Vogiaboy36,808
4Margie35,917
5iason1331,670
6Αντώνης30,100
7Errieta29,682
8katerinemall27,867
9daoudakhh26,128
10george22,559
11κων/να 12,493
12Dimitris4,527