Λεξιλόγιο Αρχαίων Α5

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με την κατάλληλη λέξη από αυτές που σας δίνονται.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Plaka37.845
2Vogiaboy36.808
3Errieta29.682
4george22.559
5κων/να 12.493
6Dimitris4.527