Λεξιλόγιο Αρχαίων Α5

Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με την κατάλληλη λέξη από αυτές που σας δίνονται.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Νικόλας38.373
2Plaka37.845
3Vogiaboy36.808
4Margie35.917
5iason1331.670
6Errieta29.682
7daoudakhh26.128
8george22.559
9κων/να 12.493
10Dimitris4.527