Ετυμολογικά Β8

Με τα συνθετικά που σας δίνονται να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις της Νέας Ελληνικής. 

Θα είστε ο πρώτος που θα κερδίσει ένα μετάλλιο;