Ετυμολογικά Β6.2

Να χρησιμοποιήσετε τα συθετικά που σας δίνοντα για να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις της Νέας Ελληνικής.

Θα είστε ο πρώτος που θα κερδίσει ένα μετάλλιο;