Ετυμολογικά Β4.1

Να χρησιμοποιήσετε τα συνθετικά που σας δίνονται για να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις της Νέας Ελληνικής.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1stratis16,162
2BIBH15,899
3Ektoras9,652
4alexia0