Ετυμολογικά Β4.1

Να χρησιμοποιήσετε τα συνθετικά που σας δίνονται για να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις της Νέας Ελληνικής.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1stratis16.162
2BIBH15.899
3Ektoras9.652
4alexia0