Ετυμολογικά Β2.2

Να χρησιμοποιήσετε τα συνθετικά που σας δίνονται για να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις της Νέας Ελληνικής.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Armaos24,701
2Εγώ23,779
3FaySg20,486
4Ektoras19,797
5alexia0