Ετυμολογικά Β2.1

Με τα συνθετικά που σας δίνονται να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις της Νέας Ελληνικής.

Θα είστε ο πρώτος που θα κερδίσει ένα μετάλλιο;