Ετυμολογικά Β2.1

Με τα συνθετικά που σας δίνονται να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις της Νέας Ελληνικής.

Κατάταξη
Θέση Συμμετέχων
1Armaos19.137
2Ektoras13.253
3FaySg12.210
4Vas11.526
5Diomedes248