Ετυμολογικά Β11α

Να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις με τα συνθετικά που σας δίνονται. 

Θα είστε ο πρώτος που θα κερδίσει ένα μετάλλιο;